Produkt utgåvor:

Statistik & segmentering

Vilka sidor läses mest? Vilka sidor läses aldrig?

I Eyemags databas lagras vem som läst vad och på vilket sätt!
Med statistikfunktionen får ni svar på era frågor.

Ni kan även få reda på var på sidorna som besökarna zoomar in för att läsa mer.
Detta kan ge er en bra bild av vad som är bra och vad som är mindre bra med utformning och upplägg av er kundtiddning. 

Ni kan också segmentera din information, så att varje läsare själv kan bestämma inriktningen på innehållet. 

Ni blir m.a.o. mer riktad i era insatser till fördel för era kunder.